Saw II

Saw II

Beskrivning

Jigsaw låser in ett antal personer i ett hus fyllt med nervgas och de måste hitta ut innan de får i sig för mycket och dör. Men i huset finns också dödliga fällor som de måste akta sig för.